==HOTLINESHOW== ==HOTLINESHOWOTHER==

Thực hiện Nghị quyết số 05/2022/NQ-HĐND ngày 19/7/2022 của HĐND tỉnh Bắc Kạn về việc ban hành quy định mức thu, miễn, giảm; thu, nộp, quản lý và sử dụng các loại phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn. BQL Khu du lịch Ba Bể thông báo áp dụng mức thu phí đối với danh lam thắng cảnh Động Hua Mạ và Hồ Ba Bể, cụ thể như sau:

1. Mức phí tham quan Hồ Ba Bể, Bắc Kạn

- Người lớn: 70.000đ/người/lượt.

Giá vé phí thăm quan Hồ Ba Bể cập nhật - Ảnh 1

- Trẻ em: 40.000đ/người/lượt.

2. Mức phí tham quan động Hua Mạ

- Người lớn: 45.000đ/người/lượt.

- Trẻ em: 25.000đ/người/lượt.

(Mức giá trên đã bao gồm phí bảo hiểm).

3. Đối tượng miễn, giảm: Quy định tại Nghị quyết số 05/2022/NQ-HĐND ngày 19/7/2022 của HĐND tỉnh Bắc Kạn, cụ thể:

- Miễn phí đối với người khuyết tật đặc biệt nặng và trẻ em dưới 6 tuổi theo quy định của pháp luật.

- Giảm 50% mức phí đối với: Trẻ em từ 06 đến dưới 16 tuổi; người khuyết tật, người cao tuổi, người được hưởng chính sách ưu đãi hưởng thụ văn hóa theo quy định của pháp luật.

4. Thời gian áp dụng: Từ ngày 01 tháng 01 năm 2023 cho đến khi có thông báo mới.

Ban Quản lý Khu du lịch Ba Bể trân trọng thông báo tới toàn thể các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, các tổ chức, cá nhân, các Công ty, đơn vị lữ hành và du khách được biết, phối hợp thực hiện.

Trân trọng!

 

 

Giá vé phí thăm quan Hồ Ba Bể cập nhật 2023

Giá vé phí thăm quan Hồ Ba Bể cập nhật 2023
90 9 99 189 bài đánh giá
==HOTLINESHOW==