==HOTLINESHOW== ==HOTLINESHOWOTHER==

Vua Hùng Với Trăm Họ

Nhân ngày giỗ Vua Hùng, cả nước hướng về mộ Tổ, với tấm lòng thành kính và biết ơn đối với công lao của tổ tiên đã từ bao đời xây dựng đất nước và để lại cho chúng ta giang sơn gấm vóc hôm nay.

Nhân ngày giỗ Vua Hùng, cả nước hướng về mộ Tổ, với tấm lòng thành kính và biết ơn đối với công lao của tổ tiên đã từ bao đời xây dựng đất nước và để lại cho chúng ta giang sơn gấm vóc hôm nay.

Trong sự nghiệp giải phóng dân tộc, Bác Hồ luôn nhắc đến Vua Hùng như để động viên chúng ta. Bác đã cùng thanh niên thăm mộ Tổ và cùng các cháu nói lên quyết tâm của mình:

"Các Vua Hùng đã có công dựng nước

Bác cháu ta phải cùng nhau giữ lấy nước"

Ngày nay, sự nghiệp dựng nước và giữ nước đã thành công rực rỡ. Thế hệ hôm nay đang đi vào một thời kỳ mới, thời kỳ vô cùng vẻ vang nhưng cũng đầy rẫy những khó khăn và thử thách. Truyền thống dựng nước và giữ nước từ Vua Hùng đến Chủ tịch Hồ Chí Minh lại đang tiếp tục được nâng cao và hướng mạnh vào mục tiêu: Dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh.

Trên con đường tiến lên mạnh mẽ của đất nước đã đạt được rất nhiều thành tựu nhưng khá nhiều hiện tượng tiêu cực cũng nảy sinh. Vì thế sức mạnh truyền thống của dân tộc cần được khai thác và vận dụng để thúc đẩy nhanh hơn nữa sự đổi mới đồng thời ngăn chặn những mặt suy thoái trong tư tưởng và hành vi của con người. Ở đây, vị trí của dòng họ gia đình giữ vai trò trọng yếu. Bài học dựng nước của các Vua Hùng từ lâu đã trở thành sức mạnh truyền thống chính vì được ấp ủ bao đời trong cái nôi của gia đình, gìn giữ trong dòng họ và nâng tới đỉnh cao ở thời đại Hồ Chí Minh.

Trong truyền thống Việt Nam, gia đình luôn gắn bó với Tổ quốc, coi Tổ quốc là một gia đình lớn. Dòng họ tập hợp các gia đình, bảo vệ lợi ích của gia đình, đặt lợi ích của mỗi gia đình nhỏ gắn liền với lợi ích chung của gia đình lớn. Cũng vì thế mà mỗi dòng họ ở Việt Nam đều sống hòa thuận và đoàn kết với dòng họ khác, cùng đấu tranh cho sự phồn vinh và an toàn của dòng họ lớn tức là Tổ quốc Việt Nam.

Tinh thần trên được phản ánh trong truyền thống lâu đời của dân tộc. Bà Âu Cơ lấy Lạc Long Quân đã đẻ ra một bọc trăm trứng. Trăm trứng nở ra trăm con, trăm con trở thành trăm dòng họ.

Phải chăng truyền thuyết đã tạo ra sự gắn bó anh em giữa trăm dòng họ hay chính sự gắn bó giữa trăm dòng họ tạo ra truyền thuyết. Dù sao truyền thuyết ấy và sự gắn bó ấy đã tồn tại lâu đời như một sức mạnh trường tồn mang đặc điểm bản sắc văn hóa Việt Nam.

Gắn gia đình nhỏ với gia đình lớn, gắn dòng họ nhỏ với dòng họ lớn cũng lại là tư tưởng lớn nhất của Bác Hồ, Người đã nêu lên chiến lược:

Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết

Thành công, thành công, đại thành công!

Qua hai cuộc kháng chiến oanh liệt, các dòng họ đã phát huy truyền thống của dân tộc góp phần giành lại độc lập, tự do và từ đó phát triển kinh tế và xây dựng đất nước về mọi mặt.

Giải quyết xong những vấn đề cấp bách của gia đình lớn, dòng họ lớn, chúng ta có điều kiện để quan tâm hơn đến gia đình nhỏ và dòng họ nhỏ. Từ hòa bình lặp lại, khắp mọi nơi trên đất nước, nhất là những năm tháng gần đây vấn đề dòng họ được đặc biệt quan tâm. Hầu như mỗi nhà đều đặt bát hương thờ cúng Tổ tiên. Nhà thờ, mồ mả được sửa sang. Gia phả được tìm lại, ghi chép và phổ biến. Nhu cầu tình cảm đã khiến mọi người trong dòng họ năng đi lại thăm viếng nhau hơn. Những ngày họp họ hay giỗ Tổ đều thu hút được nhiều người.

Những nhu cầu nói trên là lành mạnh, là tích cực, là tất yếu.

Từ trước đến nay, sự liên kết dòng họ luôn luôn mang ý nghĩa tích cực, những hiện tượng tiêu cực trong sự liên kết này thường là rất hiếm và bị lên án. Tất cả những cuốn gia phả để lại cho đến hôm nay luôn nêu lên những phẩm chất tốt đẹp của dòng họ. Gia phả nào cũng viết về truyền thống yêu nước, đều ghi chép về con em trong gia đình và dòng họ đã đem hết tài năng và trí tuệ phục vụ Tổ quốc và đồng bào, đạt những công tích được ghi nhận trong lịch sử của dân tộc và của địa phương. Tất cả các gia phả cũng như các gia huấn, các di chúc còn giữ được hiện nay đều nhắc nhở con em phải chăm học, phải giữ thanh danh của dòng họ. Nói chung là phải: Hiếu thảo trong gia đình, phải săn sóc người già, phải giáo dục thiếu nhi, phải nhân hậu với xóm làng, bè bạn.

Không có dòng họ nào trong gia phả cũng như trong gia phong lại cho phép những thái độ và hành vi tiêu cực như: Đồng lõa với nhau làm việc bất chính, bao che cho nhau trước pháp luật, thiên vị nhau khi xử lý công việc chung. Khi khai thác gia phả, thảo gia huấn, mọi người sẽ phấn khởi và tự hào về những nét độc đáo của dòng họ mình. Tập hợp tất cả những truyền thống của các dòng họ, chúng ta sẽ có một bức tranh toàn cảnh vô cùng rực rỡ của bản sắc văn hóa dân tộc Việt Nam.

Ngày hôm nay đất nước đi vào sự nghiệp công nghiệp hóa và hiện đại hóa, nền kinh tế đang phát triển nhanh chóng. Những mâu thuẫn đã xuất hiện cần được giải quyết. Phải chăng phát triển kinh tế không đồng hành với phát triển văn hóa? Phải chăng đạo đức không thể kết hợp với kinh doanh (Vi phú bất nhân, vi nhân bất phú)? Phải chăng đồng tiền bao giờ cũng khuyến khích tham nhũng và hưởng lạc, cũng dẫn đến sa đọa và tội ác.

Dòng họ có vai trò quan trọng hơn người ta tưởng. Nếu như những phẩm chất tốt đẹp ghi trong gia phả và gia huấn được các dòng họ làm sống lại, được mọi người tuân theo, được coi như một lẽ sống đáng tự hào của dòng họ mình thì nhất định những hiện tượng tiêu cực nói trên sẽ bị đẩy lùi trước những phẩm chất sáng ngời của những con người trung hiếu, tiết nghĩa... Còn có biết bao tấm gương quan thanh liêm, sống suốt đời thanh đạm. Còn có những tấm gương làm giàu chính đáng và sống đầy tình nghĩa với anh em, họ hàng, làng xóm.

Hiện nay, cả nước đang phấn đấu cho mục tiêu dân giàu, nước mạnh, các dòng họ không những có nhiệm vụ thúc đẩy thêm sự nghiệp ấy mà còn có khả năng lớn hơn nữa trong việc xây dựng xã hội công bằng và văn minh. Thực hiện cho được những nguyên tắc tốt đẹp về lối sống của dòng họ, phát động niềm tự hào của mỗi người đối với danh dự và truyền thống của dòng họ. Đó là đóng góp của dòng họ và sự nghiệp chung, tạo ra mối quan hệ hài hòa giữa kinh tế và văn hóa, giữa đạo đức và kinh doanh, giữa gia đình và Tổ quốc trong nền kinh tế thị trường và trước những thử thách hôm nay.

Nguồn: phutho.org.vn

 

 

 

Vua Hùng Với Trăm Họ

Vua Hùng Với Trăm Họ
10 1 11 21 bài đánh giá
==HOTLINESHOW==