==HOTLINESHOW==  ==HOTLINESHOWOTHER==

Mùa Thu Tuyệt Đẹp Trên Dòng Yến Vĩ

Hoa súng nở khắp suối, từng đàn vịt bơi lội, người dân thư giãn thanh bình, thu về trên dòng suối Yến (chùa Hương) mang lại cho du khách cảm giác như vào cõi mơ. 

Du lịch Phú Quốc nên đi tháng mấy? Du lịch Phú Quốc nên đi tháng mấy?

Hoa súng nở khắp suối, từng đàn vịt bơi lội, người dân thư giãn thanh bình, thu về trên dòng suối Yến  (chùa Hương) mang lại cho du khách cảm giác như vào cõi mơ. 

Mùa Thu Tuyệt Đẹp Trên Dòng Yến Vĩ - Ảnh 1

Mùa Thu Tuyệt Đẹp Trên Dòng Yến Vĩ - Ảnh 2

Mùa Thu Tuyệt Đẹp Trên Dòng Yến Vĩ - Ảnh 3

Mùa Thu Tuyệt Đẹp Trên Dòng Yến Vĩ - Ảnh 4

Mùa Thu Tuyệt Đẹp Trên Dòng Yến Vĩ - Ảnh 5

Mùa Thu Tuyệt Đẹp Trên Dòng Yến Vĩ - Ảnh 6

Mùa Thu Tuyệt Đẹp Trên Dòng Yến Vĩ - Ảnh 7

Mùa Thu Tuyệt Đẹp Trên Dòng Yến Vĩ - Ảnh 8

Mùa Thu Tuyệt Đẹp Trên Dòng Yến Vĩ - Ảnh 9

Nguồn: báo vnexpress

 
 

Mùa Thu Tuyệt Đẹp Trên Dòng Yến Vĩ

Mùa Thu Tuyệt Đẹp Trên Dòng Yến Vĩ
39 4 43 82 bài đánh giá
==HOTLINESHOW==