==HOTLINESHOW== ==HOTLINESHOWOTHER==

Sinh ra trong một gia đình nho học có truyền thống, nên ngài đã được giáo huấn nghiêm túc ngay từ khi còn nhỏ, nhất là được ông anh trưởng trưc tiếp dìu rắt về nho học. Năm 15 tuổi, ngài phát tâm xuất gia tu hành, y vào đại sư Thích Thanh Tích, giam tự hương sơn lúc đó. Năm 17 tuổi sau khi thụ giới sa di, ngài bắt đầu du phương sam học, thời kỳ đầu học nho ở cụ tú bát tràng rồi cụ cử đồng bào…

Hòa Thượng thế danh là thích thanh chân, pháp danh là Thích Thanh Chân, hiệu nhẫn nhục thiền sư, sinh ngày 4/10/1905 tại thôn Quỳnh Trân, xã Nam Cầu Hạ (nay là xã Nam Hạ), huyện Duy Tiên, tỉnh Nam Hà.

Sinh ra trong một gia đình nho học có truyền thống, nên ngài đã được giáo huấn nghiêm túc ngay từ khi còn nhỏ, nhất là được ông anh trưởng trưc tiếp dìu rắt về nho học. Năm 15 tuổi, ngài phát tâm xuất gia tu hành, y vào đại sư Thích Thanh Tích, giam tự hương sơn lúc đó. Năm 17 tuổi sau khi thụ giới sa di, ngài bắt đầu du phương sam học, thời kỳ đầu học nho ở cụ tú bát tràng rồi cụ cử đồng bào… Sau đó học phật tại thiền viện Phúc Khánh (Bằng Sở) dưới sự chỉ dạy của đại sư Phan Trung Thứ (Thánh cát). Sau khi thụ giói tỷ khiêu 21 tuổi, ngài tiếp tục học phật và nhận chức đương gia tại chùa Quỳnh Trâm nơi quê nhà.

Năm 30 tuổi, ngài trở về Hương Tích tiếp tục tinh nghiêm giáo lý và được Tổ Thanh Tích chon người kế cận, ngài được cử làm giám viện. Khi giặc pháp phá chùa Thiên Trù (năm 1947-1948 -1950) các sư tản cư, ngài một mình ở lại trông nom, tu sửa găn bó với cảnh chùa, với nhân dân. Năm 1956, ngài chính thức trù trì Chùa Hương cho tới khi viên tịch.

Nguồn: lehoichuahuong.vn

 

 

74 8 82 156 bài đánh giá
==HOTLINESHOW==