==HOTLINESHOW== ==HOTLINESHOWOTHER==

Du lịch chùa hương quý khách sẽ được nghe sự tích Hương Lâm tên là Diệu Thiện quyết chí đi tu, không nghe theo lời khuyên can của Vua cha và hoàng hậu kén phò mã. Sau nhiều lần khuyên can Công Chúa không lay chuyển lòng vàng dạ sắt, nhà Vua nổi giận giam Công Chúa ở vườn sau. Công Chúa vui lòng chịu đựng để tu hành. Tế rồi nhà Vua sai đưa Công Chúa tới chùa Bạch Tước, sai các sư ở chùa bắt Công Chúa làm nhiều việc nặng nhọc suốt ngày đêm. Công Chúa được thiên thần hộ trì, mọi việc đều hoàn tất...

Du lịch chùa hương quý khách sẽ được nghe sự tích Hương Lâm tên là Diệu Thiện quyết chí đi tu, không nghe theo lời khuyên can của Vua cha và hoàng hậu kén phò mã. Sau nhiều lần khuyên can Công Chúa không lay chuyển lòng vàng dạ sắt, nhà Vua nổi giận giam Công Chúa ở vườn sau. Công Chúa vui lòng chịu đựng để tu hành. Tế rồi nhà Vua sai đưa Công Chúa tới chùa Bạch Tước, sai các sư ở chùa bắt Công Chúa làm nhiều việc nặng nhọc suốt ngày đêm. Công Chúa được thiên thần hộ trì, mọi việc đều hoàn tất...

Chuyện Phật Bà Quán Thế Âm Chùa Hương - Ảnh 1

Chuyện kể rằng : con gái thứ ba con Vua Diệu Trang Vương nước Hương Lâm tên là Diệu Thiện quyết chí đi tu , không nghe theo lời khuyên can của Vua cha và hoàng hậu kén phò mã. Sau nhiều lần khuyên can Công Chúa không lay chuyển lòng vàng dạ sắt , nhà Vua nổi giận giam Công Chúa ở vườn sau . Công Chúa vui lòng chịu đựng để tu hành . Tế rồi nhà Vua sai đưa Công Chúa tới chùa Bạch Tước , sai các sư ở chùa bắt Công Chúa làm nhiều việc nặng nhọc suốt ngày đêm . Công Chúa được thiên thần hộ trì , mọi việc đều hoàn tất .

Nhà Vua thấy thế bèn đuổi hết nhà sư đi ropòi cho phóng hoả đốt chùa Bạch Tước và lại bắt Công Chúa về giam ở lãnh cung , khuyên can . Công Chúa không nghe , chỉ một niềm nói với Vua cha:


“.. kẻo e nghiệp chướng đã nhiều

Chẳng tai bẻ khổ cùng nghèo sông mê..”


Nhà Vua càng nổi giận lôi đình sai đem Công Chúa ra pháp trường hành hình xử giảo . Thoe lệnh của Ngọc Hoàng Thượng Đế phán truyền , các thần xuống cứu Công Chúa . Ngay lúc đó thì thần núi Hương Tích được lệnh Ngọc Hoàng hoá thành mãnh hổ xông vào tha Công Chúa về rừng . Sứ giả Vua Diêm Vương đón mời Công Chúa xuống thăm mười tám cửa địa ngục. Công Chúa thấy cảnh quỷ sứ hành hình tội nhân mà động lòng thương.


“… Lòng trần tưởng chẳng chi nao .

Ai hay quả báo khi vào âm ti …”

Công Chúa chỉ ước ao : “.. ước gì tù ngục vắng không …”


Và cầu mong Vua Diêm Vương đại xá cho tất cả các tội nhân ở 18 cửa địa ngục đang bị giam cầm , khảo tra , hành quyết . “… Khắp mười tám cửa ngục hình Một giờ đại xá siêu sinh từ dày ..” Vua Diêm Vương lại sai sứ giả đưa Công Chúa về dương thế . Công Chúa tỉnh dậy thấy một mình ở giữa chốn rừng xanh, đang lúc ngỡ ngàng thì thấy một chàng trai tuấn tú đii đén chào hỏi tỏ tình . Công Chúa sợ hãi từ chối , chịu chết chứ không thay đổi lòng vàng dạ sắt .

Người con trai đó thấy lòng kiên định của Công Chúa mới hiện thân là đức Phật Tổ Như Lai , cho Công Chúa một quả đào ăn đường và chỉ cho công Công Chúa vào động Hương Tích tu hành. Sau chín năm tu hành khổ hạnh, Công Chúa đắc đạo . Nghe tin Vua cha bị ốm, Công Chúa vội trở về chữa bệnh cho cha, Nàng đã chặt tay , khoét mắt , cứu nước Hương Lâm qua cơn,binh lửa . Sau lại cứu cha mẹ và hai chị thoát khỏi tai ương yêu quái hãm hại , phổ độ cho cả gi đình bỏ tà tâm ác nghiệp , bỏ lòng tham quyền lực , tâm hoàn lương thiện . Công Chúa được Ngọc Hoàng Thượng Đế sắc phong là: Đại từ , Đại Bi, Cứu Khổ, Cứu Nạn, Nam Mô Linh Cảm Quan Thế Âm Bồ Tát. Rồi ban tặng toà báu hoa sen, trao phó vĩnh viễn làm chủ đạo tràng núi Phổ Đà biển Nam Hải.

 

 

61 6 67 128 bài đánh giá
==HOTLINESHOW==