==HOTLINESHOW==  ==HOTLINESHOWOTHER==

Khách sạn FACIFIC Sầm Sơn
  1. Loại phòng
  1. phòng tiêu chuẩn
  2. 650000
  3. 1300000
  1. phòng đặc biệt
  2. 800000
  3. 1400000
  1. phòng vip
  2. 2000000
  3. 2100000
 1. Đặt phòngKhách sạn FACIFIC Sầm Sơn
 2. Loại phòng (*)
 3. Ngày nhận phòng (*) Ngày trả phòng (*):
 4. Số lượng phòng (*)
 5. Giường kê thêm :
 6. Số người lớn Trẻ em 1 đến 5 tuổi Trẻ em 6 đến 12 tuổi
 7. Họ tên (*)
 8. Địa chỉ
 9. Điện thoại cố định
 10. Điện thoại di động (*)
 11. Email
 12. Ghi chú thêm

Khách sạn FACIFIC Sầm Sơn,khach san facific sam son

Khách sạn FACIFIC Sầm Sơn,khach san facific sam son
36 3 39 75 bài đánh giá
Sản phẩm liên quan