==HOTLINESHOW==  ==HOTLINESHOWOTHER==

Khách sạn Công Đoàn Thanh Hóa
  1. Loại phòng
  2. đầu tuần
  3. cuối tuần
  1. Phòng Vip
  2. 700000
  3. 800000
  1. Phòng loại I ( phía biển )
  2. 500000
  3. 650000
  1. Phòng gia đình
  2. 550000
  3. 750000
  1. Phòng loại II
  2. 400000
  3. 550000
 1. Đặt phòngKhách sạn Công Đoàn Thanh Hóa
 2. Loại phòng (*)
 3. Ngày nhận phòng (*) Ngày trả phòng (*):
 4. Số lượng phòng (*)
 5. Giường kê thêm :
 6. Số người lớn Trẻ em 1 đến 5 tuổi Trẻ em 6 đến 12 tuổi
 7. Họ tên (*)
 8. Địa chỉ
 9. Điện thoại cố định
 10. Điện thoại di động (*)
 11. Email
 12. Ghi chú thêm

Khách sạn Công Đoàn Thanh Hóa,khach san cong doan thanh hoa

Khách sạn Công Đoàn Thanh Hóa,khach san cong doan thanh hoa
54 5 59 113 bài đánh giá
Sản phẩm liên quan