==HOTLINESHOW== ==HOTLINESHOWOTHER==

Phát triển du lịch bền vững du lịch Vịnh

Ngày 7/11 .trong khuôn khổ các chương trình của Dự án Hỗ trợ kỹ thuật Bảo vệ môi trường Vịnh do Cơ quan hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA) tài trợ. Ban Chỉ đạo Dự án tổ chức hội thảo về các chiến lược và biện pháp phát triển du lịch bền vững khu vực vịnh.

 

Ngày 7/11 .trong khuôn khổ các chương trình của Dự án Hỗ trợ kỹ thuật Bảo vệ môi trường Vịnh Hạ Long do Cơ quan hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA) tài trợ. Ban Chỉ đạo Dự án tổ chức hội thảo về các chiến lược và biện pháp phát triển du lịch bền vững khu vực vịnh Hạ Long.

 

Tại hội thảo, đại diện nhóm quản lý nguồn tài nguyên du lịch và môi trường đã trình dự thảo đề án các chiến lược và biện pháp phát triển du lịch bền vững khu vực Hạ Long.

 

Phát triển du lịch bền vững Vịnh Hạ long - Ảnh 1

Với mục tiêu chuyển đổi từ du lịch đại chúng sang du lịch bền vững, đề án trên đã tập trung xây dựng 6 chiến lược, bao gồm: Tăng cường năng lực quản lý phục vụ và phát triển du lịch bền vững; phát triển khung thể chế và pháp lý, chính sách hỗ trợ du lịch sinh thái; bảo vệ tài nguyên du lịch; phát triển các sản phẩm du lịch bền vững; nâng cấp dịch vụ và chất lượng các cơ sở du lịch và kinh doanh du lịch; quảng bá và xúc tiến du lịch bền vững.

Phát triển du lịch bền vững Vịnh Hạ long - Ảnh 2

Bên cạnh đó, đề án các chiến lược và biện pháp phát triển du lịch bền vững khu vực Hạ Long còn đề xuất các biện pháp, phương hướng phát triển du lịch như: Lập quy chế xúc tiến du lịch sinh thái ở Quảng Ninh; lập khung thể chế, chính sách và khuyến khích các hoạt động xúc tiến du lịch sinh thái; kiểm soát tàu du lịch và các khu vực tàu neo đậu tại các đảo chính vào giờ cao điểm.

 

 

Phát triển du lịch bền vững Vịnh Hạ long

Phát triển du lịch bền vững Vịnh Hạ long
57 6 63 120 bài đánh giá
==HOTLINESHOW==